• Dự Án Khai Thác Đá


  Dự Án Khai Thác Đá....
 • Dự Án Liên Doanh Thép CSVS


  Dự Án Liên Doanh Thép CSVS....
 • Dự Án Nhà Máy Bao Bì KCN VISIP I


  Dự Án Nhà Máy Bao Bì KCN VISIP I....
 • Dự án


  Dự án....
 • Dự án


  Dự án....
 • Dự Án Tòa Tháp Đôi Bến Thành


  Dự Án Tòa Tháp Đôi Bến Thành....
 • Dự Án Khu Phức Hợp Văn Thánh


  Dự Án Khu Phức Hợp Văn Thánh....
 • Dự án biệt thự Golf Park Quận 9


  Dự án biệt thự Golf Park Quận 9....
 • Dự Án Khai Thác Đá


  Dự Án Khai Thác Đá....
 • Dự Án Khai Thác Đá
 • Dự Án Liên Doanh Thép CSVS
 • Dự Án Nhà Máy Bao Bì KCN VISIP I
 • Dự án
 • Dự án
 • Dự Án Tòa Tháp Đôi Bến Thành
 • Dự Án Khu Phức Hợp Văn Thánh
 • Dự án biệt thự Golf Park Quận 9
 • Dự Án Khai Thác Đá
CÔNG VĂN

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

 Trả lời công văn số 2553/CT-TTHT ngày 4/5/2010 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn việc điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1.3.b mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì một trong các điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào: “Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

Hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ. Đối với hóa đơn này cơ sở kinh doanh kê khai vào mục riêng trong bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào”

Ngày 20/7/2009 Bộ Tài chính có công văn số 10220/BTC-TCT gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn về điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ, hoàn thuế GTGT. Trong đó, điểm 2.c nêu: “Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán ủy quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng thì việc thanh toán theo ủy quyền phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán ủy quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng (bên mua hàng hóa, dịch vụ ủy quyền cho bên thứ ba thanh toán cho bên bán) và được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản thì được coi là thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Trường hợp cụ thể trong hợp đồng nêu bên bán hàng hóa, dịch vụ yêu cầu người mua hàng hóa dịch vụ chuyển tiền từ tài khoản của người mua hàng hóa, dịch vụ vào tài khoản cá nhân do bên bán chỉ định thì không đáp ứng đủ điều kiện thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGLê Hồng Hải

 

Copyright © 2007 Company Name. All rights reserved. design by qcdn.vn

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LỘC THẮNG - Số 185B,Cư Xá Đường,KP 10,Phường An Bình,Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai